Головна » Зразки документів ОСББ » Клопотання для ОСББ » Клопотання про проведення державної експертизи

Скачати документ

Клопотання про проведення державної експертизи

Клопотання про проведення державної експертизи

Головне управління земельних ресурсів    
___________________________________
(назва ОСББ)
зареєстроване________________________
(місце реєстрації)
____________________________________
____________________________________
(адреса для листування, телефон)
____________________________________


Клопотання
про проведення державної експертизи 


Просимо провести ______________________________________________
(обов'язкову, добровільну)
____________________________________ державну експертизу _________
(первинну, повторну, додаткову)
__________________________________________________________________
(назва документації)
_________________________________________________________________.
Документація розроблена _____________________________________
(назва розробника документації)
__________________________________________________________________

на замовлення ____________________________________________________
(назва ОСББ)
на підставі договору ____________________________________________.
(дата та номер договору на виготовлення
відповідної документації)

Кошторисна  вартість   робіт  за зазначеним  договором     складає
________ грн ___ коп.,  у тому  числі ПДВ - _________ грн ___ коп.

Оплата за проведення державної експертизи гарантується.
Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___
аркуші(ах).

Замовник державної експертизи     ________________________________

__________________              __________________             _______________
(посада уповноваженої особи)            (підпис)                                         (П.І.Б.)

Дата подання клопотання
М.П.

Скачати документ

Клопотання про проведення державної експертизи